al contingut a la navegació Informació de contacte

Altres publicacions

SUBVENCIÓ IEI PLA ESPECIAL EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA

La Diputació de Lleida (Institut d'Estudis Ilerdencs) ha atorgat a l'Ajuntament de Montoliu de Lleida una subvenció de 3.782€ , dins el Pla Económic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, per a l'any 2021.
Llegir Més

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021

La Junta de Govern número 32/2021, de la Diputació de Lleida, en sessió de caràcter ordinari de 4 d'octubre de 2021, ha aprovat la resolució del Pla de Cooperació municipal per al finançament d'inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, i en conseqüència la concessió de l'ajut per import de 30.984,66€, per tal de dur a terme la reposició de mobiliari urbà de la zona de jocs infantils.
Llegir Més

PLA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020, 2021 I 2022

La Junta de Govern número 32/2021, en sessió de caràcter ordinari de 4 d'octubre de 2021, donant compliment al que s'estableix al punt setè.5 del Pla per al finançament d'inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021 i 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, aprovat pel Ple de la Diputació núm. 7/2020 de 17 de setembre de 2020 i posteriorment modificats els terminis de resolució i notificació de l'esmentat Pla pel Ple de la Diputació núm. 7/2021 de 15 de juliol de 2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida núm. 148 de data 3 d'agost de 2021, per unanimitat dels assistents acorda atorgar una subvenció per import de 25.607,16€, per tal de canviar i millorar el sistema de potabilització de l'aigua de boca de Montoliu de Lleida.
Llegir Més

PLA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

El BOP de Lleida número 200, de data 15 d'octubre de 2021, va publicar l'aprovació de la resolució del Pla per al finançament d'inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021 i 2022 per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. Tanmateix, s'otorga a l'Ajuntament una subvenció per import de 25.607,16€, per a canviar i millorar el sistema de potabilització de l'aigua de boca de Montoliu de Lleida.
Llegir Més

SUBVENCIÓ ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA

L'obra de naturalització dels Patamolls de Montoliu de Lleida, la qual consisteix en les següents actuacions: Actuació 1.- Caixes niu per ocells i caixes refugi per ratpenats. Actuació 2.- Informació i divulgació dels valors naturals. Actuació 3.- Condicionament de senders i eliminació de vegetació exòtica invasora. Es troba fiançada amb fondos FEDER, segons la resolució ACC/2603/2021 de 4 d'agost, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya
Llegir Més

PLA ECONÒMIC I CULTURAL 2023

L'Institut d'Estudis Ilerdencs (Fundació Pública de la Diputació de Lleida) ha atorgat un ajut per import de 3.483€, a l'Ajuntament de Montoliu de Lleida, en virtut del Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura.
Llegir Més