al contingut a la navegació Informació de contacte

EDICTE ELECCIÓ JUTGE DE PAU

Edicte elecció Jutge de Pau

D’acord amb el que estableix l’art. 4 del Reglament 3/1995 de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació amb l’art. 101 de la Llei orgànica del poder judicial, i havent-se de procedir a l’elecció del Jutge de Pau i Jutge de Pau Substitut.
Es posa en coneixement de tots els que puguin estar interessats, en accedir al càrrec, que ho poden sol·licitar a la secretaria d’aquesta ajuntament en el termini de 20 dies a comptar des de la data de la publicació del present edicte. La informació necessària per poder prendre part en el procés de selecció i la documentació que cal a aportar al respecte, la podreu trobar a la web municipal o trucant a les dependències municipals de 9 a 13 hores del mati.
Aquest edicte es signa electrònicament en data d’avui.

Fitxers adjunts