al contingut a la navegació Informació de contacte

Població i economia

La població ha estat tradicionalment escassa.

Albada a Montoliu.JPGAl segle XVIII passà de 19 h el 1718 a 180 h el 1787; anà augmentant al llarg del segle XIX (329 h el 1860, 439 h el 1900), fins el 1930, que arribà als 526 h, però des d’aleshores tendeix a minvar: 460 h el 1960, 445 h el 1970, 427 h el 1975 i 423 h el 1981. El 1991 hi havia 463 h, fet que semblava indicar l’inici d’una tendència positiva que es reafirmà els anys posteriors: 469 h el 2001 i 491 h el 2005.

La terra conreada representa més de la meitat de la superfície total del municipi i el regadiu ocupa una tercera part dels conreus. Reguen el terme la séquia de Torres i els canals d’Urgell i de Seròs. El cultius més importants del terme són els cereals (ordi), seguits dels arbres fruiters (pereres), i l’olivera. La ramaderia té molt poca importància. Es basa principalment en la cria de bestiar porcí.

La Societat Cooperativa del Camp de Montoliu es dedica a emmagatzematge frigorífic i la comercialització de la fruita. Tot i que el sector industrial no té molta importància, hi ha alguna empresa en el terme.